cz
en

ANTIWORDS 

Zuzana Smugalová, Taneční aktuality

"Spitfire Company svým představením Antiwords opět otevřeli jednu z pomyslných branek, od kterých vede staronová inscenační cesta svébytné formy projevů fyzického a pohybového divadla ve zpracování předlohy divadelní hry, jež sama o sobě provokuje tématem, zaměřením a vlastně i osobou autora. Provokace je zároveň i znakem charakteru tvorby souborů fyzického divadla, je v jistém slova smyslu, významnou složkou jejich podstaty (snad proto se autorce této recenze jeví absurdně i reflexe vnímající Havla jako „divadelní klasiku“ či polemizující nad mírou inscenační úcty vůči tomuto dílu)."


Operaplus.cz

"Havlovu hru „přeložili“ do jazyka fyzického a výtvarného divadla s prvky improvizované klauniády. Nenechali se svázat slovy a reáliemi Havlova absurdního dialogu. Zaujala je „stojatost“ a bezvýchodnost situace, v níž se obě postavy Audience nacházejí, a uviděli v ní lecjaké souvislosti s povahou české společnosti i jejími ikonami. Za slovy objevili existenciální úzkost sublimovanou do rituálů pivní kultury."


Divadelní noviny 

"Hořká karikatura životního marasmu v provedení dvou tělesně výmluvných performerek s velkými hlavovými maskami se mísí s jejich rabelaisovským humorem a odhodlaným (autentickým) chlastáním nespočetných flašek piv."


ONE STEP BEFORE THE FALL

Dominik Melichar, Divadelní noviny

" Na scéně jsou jen dvě ženy a neskutečná energie. Jen tanec a zpěv, hudba, zvuk, žádná slova a přece vysloveno vše, co mělo.”


Jakub Novák, Aktuálne.cz

“Nejde o žádný instantní taneček na krásu, doplněný boxerskými prvky, ale o silový tanec (neplést s křečovitým), sebevědomou a jasně vedenou performanci, v níž je znát práce každého svalu a kde je každý pohyb proveden tak, jako kdyby byl hlavním nositelem výrazu právě on a žádný jiný.”


ANIMAL EXITUS 

Julie Kočí, Taneční zóna

”Animal Exitus je mystériem zrodu a umírání ve světle naší současnosi, lze chápat take jako modlitbu či meditaci umístěnou do veřejného prostoru, která z divádky činí účastníky tohto duchovně-tělesného aktu.”  


Klára Zindulková, Divadelní noviny

“Pohyby jejich těl byly chvílemi natolik sladěné, až se zdálo, že skleněné stěny kolem jsou zrcadly, hvílemi se obě proměňovaly v zoufale zápasící bytosti či naopak v prázdné lidské skořápky, paralyzované ledovým krunýřem psychického šoku.”


SNIPERˇS LAKE 

Julie Kočí, Taneční zóna

”Skupina v představení rozehrává motiv útěku v jeho mnohoznačnosti I v jeho bezprostřední fyzické obnaženosti. Útěk nahlíží prostřednictvím běhu – bazální asociace, kterou slovo útěk evokuje. Tělesná zkušenost běhu strukturuje inscenaci jeho materiální /”hmatatelnou” konkrétností. Zároveň se do inscenace promítá jako metafora vyčerpávající cesty, vysilujícího boje o holý život a o zachování určitých hodnot a principů.“

VYPRAVĚČ

Vladimír Hulec, Divadelní noviny 

”Výsostně současné fyzické divadlo, jež působí samo o sobě, jež však v sobě skrývá další vrstvy a roviny, jichž se lze dobírat jen zčástí či postupně. Je však patrné, že se jedná o dílo evropské úrovně. Po Odtržení Farmy v jeskyni je to druhý letošní počin tohoto směru fyzického, performativního divadla, jenž dokládá, že v Praze se "cosi děje." 

Nina Vangeli, A2

”Hvězdou představení fyzického divadla Vypravěč je performerka Cécile da Costa, tmavovlasá žena houževatého hubeného těla, jejíž vnitřní i vnější síla na jevišti vybruje a žhne. V novém představení Vypravěč, jehož tvůrcem (a oním skrýtým Vypravěčem) je režisér Petr Boháč, potvrdila skupina Spitfire Company své přední místo na zdejší scéne fyzického divadla. Vypravěč je nepochybně událostí sezóny."